loading...
« Previous 1
Click flashcard terms on the left to see their definitions.
High Scores
There are no High Scores Yet.
Share This List

All terms in this list:

trümmefrau (f): kvinde der ryddede ruiner bort i bombede tyske byer efter 2. verdenskrig

Schutt (m): murbrokker, grus, affald, fyld

Wegräumen: rydde til side, rydde af vejen

Eimer: spand, spand

Zerstören: ødelægge, spolere, tilintetgøre, lægge i ruiner

Wäsche: vask, vaskning, vasketøj, linned, lingeri, snavsetøj, rulletøj

Waschen: vaske, skylle

Panzerspähwagen: pansret opklaringskøretøj

Im Vordergrund stehen: stå i forgrunden/i centrum

Im hintergrund stehen: stå i baggrunden

in der Mitte: midt imellem

verwalten: forvalte, (be)styre, administrere, passe, dirigere

beseitigen: fjerne, likvidere, rydde af vejen, eliminere, udslette, afhjælpe, udbedre

entlassen: afskedige, fyre, løslade, sætte på fri fod, udskrive, hjemsende, dimittere,

Friends with BookmarkOS

Definitions from Wiktionary under the GNU FDL.
Sentences copyrighted by their respective publishers.
terms of service privacy policy