loading...
« Previous 1 3 4 5 6 7 8 9
Click flashcard terms on the left to see their definitions.
High Scores
There are no High Scores Yet.
Share This List

All terms in this list:

bränna: eldar upp, att bränna, brände, har bränt, är bränd, bränn!

förstöra: damage, destroy, att förstöra, förstörde, har förstört, är förstörd, förstör! gör oduglig, fördärvar

erövras: conquered att erövra, erövrade, har erövrat, är erövrad, erövra! tar med våld, intar

korståg: N. militär kampanj av kristna trupper för att driva ut muslimerna från Jerusalem (under medeltiden), crusade

begav sig: v. åker, reser, farde

ställdes: v. placerar upprätt eller ståengår,; placerar

bard: n. skald

uppskattas: v. tycker om, gillar 2. gör en grov beräkning av. estimated

orädd: v. inte rädd, djärv, fearless

fräck: oförskämd, skamlös, snygg, elegant Bold and without shame

gapskratta: v. skrattar högljutt, A loud and boisterous laugh, guffaw

lyckas: v. har framgång; klarar av. succeed

reste sig: v. ställer sig upp. stood up

skrämmas: intimidated, Frighten or overawe (someone), esp. in order to make them do what one wants

slyngel: n. pojke som uppför sig illa A wicked or worthless person; a rogue

upphetsning: arousal

ilsknade till: v. blir (plötsligt) arg, angry

beslutsamhet: determination

fiendskap: n. tillståndet att vara fiende, hostility

häpet: adj. förvånad, överraskad, surprised, astonished

värdelös: adj. som saknar värde Motsats: värdefull. useless, worthless

feg: adj. ovillig att utsätta sig för risker, rädd (1) Motsats: modig coward

nuvarande: adj. som finns nu, rådande Motsats: dåvarande, current

elakheter: N. egenskapen att vara elak, ondska, desire to cause harm to others; extreme cruelty

retligt: adj. som lätt blir irriterad. hon sov dåligt och var ofta trött och retlig på dagarna

uppträdde: v. performing, ger underhållning

berusade: adj. påverkad av alkohol, rusig, full (3), intoxicated,

gästabudet: banquet.

inleddes: v. began. påbörjar, startar Motsats: avslutar

ruskade: v. skakar häftigt. shook.

slösa på: v. to waste. använder mer än nödvändigt av en resurs, ödslar

behandlades: v. sköter, vårdar, handskas med. en infektion som måste behandlas med antibiotika. treated

beundra: v. är imponerad av, ser upp till, admire

minsann: adv. verkligen; sannerligen Maten var det minsann inget fel på!

stämningen: n. atmosphere, gemensam känsla, det var hög stämning på festen

dröja: v. delay, drar ut på tiden, tar tid, avvaktar, väntar

stekas: fried

beväpnade: v. utrustar med vapen, vakterna var beväpnade, armed

slädar: n. ett fordon som glider på snö efter bl.a. hästar eller hundar

återstår: v. finns kvar, är över, remains

lura ut: v. listar ut, figure out

klunkar: så mycket vätska som ryms i munnen. Drick en klunk vatten mot hostan!

tala om: v. meddelar muntligt, omtalar, talk about

småningom: adv. efter hand, med tiden, eventually

satte sig till: v. sitter ner, seat down

anlände: v. kommer fram, ankommer

efteråt: adv. efter den tiden, senare, afterwards

segrade: v. vinner Motsats: förlorar. Obama segrade i presidentvalet 2008

stödja: v. håller upprätt, support

lägga sig i: v. ingriper i och försöker påverka, interfere with. Lägg dig inte i mina affärer!

övrigt: adj. otherwise, mest i plural) återstående, för övrigt

ängslig över: adj. som känner ängslan, rädd

oroade: v. orsakar oro hos, stör, worried

beskedet: N. svar, upplysning, the news

blomstrade: v. blommar, även bildligt> går mycket bra, flourished.

visst: säkert, absolut

garveri: tanning

sett till: v. tar på sig ansvaret för, tillser, interms of

ombyggnader: N. handlingen att bygga om (t.ex. ett hus)

förslå: v. suggest, är tillräcklig, räcker

avgörandet: beslut, utslag, determining

förberedde sig: gör i ordning i förväg, planerar; övar in, prepared

ske: äger rum, händer, inträffar, olyckan skedde i en tvär kurva

förändringar: changes, ändring, förvandling

uppföra: construct, bygger, villan uppfördes på 1920-talet

grävt: kastar upp jord; gör grop i marken, excavate

skyddades: were protected bevarar från fara eller skada, försvarar

sysselsatt: v. employed ger avlönat arbete (1) till, har något att göra, är verksam med något

pissa: kastar vatten, kissar

vacklade: är nära att falla (1), sviktar. två berusade män vacklade ut från restaurangen

karlar: man som har typiska manliga egenskaper. manlig partner, pojkvän

smög: v rör sig tyst och försiktigt för att inte bli upptäckt, tassar. hon smög på tå för att inte väcka barnen

tassade ut: går tyst, smyger. sneaky. hon tassade omkring i filttofflor

återvända till: v. beger sig tillbaka, vänder åter

höll sig: v. blir inte förstörd, fortsätter att vara fräsch

genast: adv.omedelbart, ögonblickligen. Kom genast hit! Sluta genast att vissla!

nerstoppade: hiding

uppspärrade: wide open

gapande: yawning

upplever: v. är med om. svenskarna slapp uppleva krigets fasor. experience

styrdes: v. låter ett fordon gå i viss riktning 2 har det högsta ansvaret för, leder Sverige styrdes av en socialdemokratisk regering 1994–2006. guide

spydde: kastar upp mat från magen genom munnen, kräks. han drack så mycket sprit att han spydde

Friends with BookmarkOS

Definitions from Wiktionary under the GNU FDL.
Sentences copyrighted by their respective publishers.
terms of service privacy policy